Co to właściwie jest związek partnerski?

Związek partnerski to nic innego jak nieformalny sposób na wspólne pożycie dwojga osób, które, mimo stałych powiązań ze sobą, oraz dzielenia przestrzeni życiowej, nie zdecydowały się na usankcjonowanie tego stanu w świetle prawa. W Polsce przez wiele lat bardziej przyjęte były określenia konkubinat czy kohabitacja. Choć modne ostatnimi czasy miano „związek partnerski” wielu osobom kojarzy się tylko z osobami homoseksualnymi, to błędne rozumowanie. Większość związków partnerskich jest bowiem realizowana przez pary heteroseksualne. W tej kwestii zatem (w wielu państwach niestety) obie grupy mają (a raczej nie posiadają) praw należnych innym, uprzywilejowanym formom współżycia, jak małżeństwo.

Małżeństwo, a konkubinat.

W niektórych krajach istnieje możliwość prawnego zarejestrowania konkubinatu (np. we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Finlandii czy Szwecji), dzięki czemu partnerzy mają podobne prawa, co strony związku małżeńskiego (dziedziczenie, możliwość pozwania o alimenty na siebie czy dziecko). Rejestracja może odbywać poprzez złożenie zwykłego oświadczenia pisemnego, w odpowiednim urzędzie. Podobnie sprawa ma się z rozwiązaniem. W świetle tego, jak wiele współcześnie osób decyduje się na tę formę współżycia to bardzo dogodne rozwiązanie. Inaczej do kwestii konkubinatu podchodzą inne państwa UE (jak Niemcy, Austria, Wielka Brytania), a także USA, Kanada czy Australia. Kohabitacje nie są rejestrowane formalnie, niemniej można po partnerze dziedziczyć. W Australii dodatkowo można upominać się o prawo do stałego pobytu i obywatelstwa po konkubencie. Inaczej sprawa ma się ze wspomnianym „związkiem partnerskim” między
osobami homoseksualnymi.

Związki partnerskie, a homoseksualizm.

Ich legalizacja wzbudza wiele emocji, a przecież wcale nie powinno tak być. W Polsce temat związków partnerskich jest niejako zastępczy, służący odciągnięciu uwagi opinii publicznej od innych zmian i reform (jak te o podwyższonym wieku emerytalnym, czy nienormowanym czasie pracy dla pracowników…). Ale nie dość tego – nie ma możliwości rejestrowania konkubinatów, dziedziczenia po osobie, z którą pozostawało się w stałym związku przez wiele lat, ani nawet do poinformowania się w szpitalu o stanie zdrowia partnera. W prawie cywilnym istnieje jednak zapis, że możliwe jest otrzymanie renty po konkubencie. Niemniej nie można na
przykład wspólnie adoptować dziecka w konkubinacie, a wszelkie roszczenia majątkowe mogą powstać na bazie porozumienia (tzw. umowy konkubenckiej).