Jakie są cechy zdrowego związku?

Zdrowy związek nie oznacza związku idealnego. Jest on osiągalny – przez stosowanie na co dzień pewnych imperatywów. Do cech zdrowego związku należą:

  • niezależność obojga partnerów od siebie – ich zdolność do samodzielnego egzystowania, podejmowania decyzji. Zbytnia zależność od drugiej osoby czyni relację jednostronną, uniemożliwia partnerstwo a także sprawia, że druga osoba czuje się w takim związku osaczona, obarczona zbyt dużą odpowiedzialnością,
  • wzajemne zaufanie – obdarzanie się pewnym marginesem wolności, wiara w to, że partner będzie postępował w stosunku do nas uczciwie, podarowanie sobie wzajemnie odrobiny samotności (przebywanie z kimś 24 h/dobę może wprowadzić niepotrzebne napięcie, rozdrażnienie, a nawet znudzenie drugą osobą),
  • umiejętność odnajdywania kompromisów oraz konstruktywnych kłótni – w każdym związku zdarzają się nieporozumienia, ważne, aby konflikt mógł być budujący, wskazywać na nieprawidłowości i być impulsem do ich naprawienia,
  • okazywanie uczuć – nie tylko miłości, ale także szacunku i troski, uwaga – nie potrzeba do tego żadnej okazji, warto okazywać sobie uczucia codziennie, nawet w prozaiczny (pozornie nic nie znaczący) sposób, pomaga to spajać związek ,wprowadza atmosferę wzajemnego docenienia, co jest niezwykle potrzebne w relacjach międzyludzkich,
  • szczerość, uczciwość, wierność,
  • umiejętność rozmawiania – o wszystkim, nie tylko o związku czy problemach, ale także o sprawach codziennych,
  • wspólne zainteresowania – przynajmniej kilka,
  • udane życie seksualne – to bardzo ważny element relacji partnerskiej, kiedy problemy pojawiają się w sferze erotyki również należy je omówić, dobrze jest rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach, oczekiwaniach (niestety – wielu z nas tego nie robi, co owocuje nie tylko niesatysfakcjonującym seksem, ale często także rozpadem związku, zdradami i innymi „nieprzyjemnościami”),

Warto pamiętać, że to my jesteśmy odpowiedzialni za własne szczęście. Powinniśmy szanować się wzajemnie, akceptować swoją odmienność, a przede wszystkim – rozmawiać i okazywać sobie uczucia. Trzeba stawiać wobec związku realne oczekiwania – jednak tylko wtedy są one uzasadnione, jeśli oczekujemy nie tylko od partnera, ale też od siebie.