Jakie są korzyści z małżeństwa?

Współcześnie na małżeństwo decyduje się mniej par niż dawniej. Opóźnia się zarazem wiek legalizacji związków. Jednak mimo przemian obyczajowych, kulturowych czy demograficznych, wciąż wiele osób decyduje się na ten krok. Co stanowi dla nich motywację, oczywiście oprócz miłości czy chęci kultywowania tradycji? Korzyści płynące z małżeństwa mogą być różnorakie.
Związek małżeński przede wszystkim stanowi wspólnotę formalną. Jako oficjalnie umocniony układ ma szczególne znaczenie z prawnego punktu widzenia. Małżonkowie mogą razem załatwiać formalności, wspólnie składać deklarację podatkową, dziedziczyć po sobie. Zalegalizowany związek daje również pewne poczucie bezpieczeństwa oraz trwałości, trudniej go bowiem zakończyć (choć współcześnie współczynnik rozwodów, zwłaszcza wśród młodych par stale wzrasta). W społeczeństwach tradycyjnych małżeńska wspólnota wciąż jeszcze jest poważana, a osoby w niej pozostające są lepiej traktowane niż te pozostające w konkubinatach (czy też samotne). Pejoratywny stosunek do staropanieństwa czy starokawalerstwa powoli przemija, jednak są wspólnoty, w których nadal jest silny. Nie bez znaczenia jest tutaj również wymiar religijny (jako uświęcony związek dwojga ludzi – szczególnie przez kościoły chrześcijańskie szanowany, zarówno katolicyzm, jak i prawosławie). Małżeństwo niesie ze sobą nie tylko prawne czy społeczne korzyści, ale także ekonomiczne. Para po ślubie może korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych, kredyty są łatwiejsze do uzyskania. Dla wielu młodych osób małżeństwo jest również sposobem na usamodzielnienie się. Decyzja o zawarciu związku „na całe życie” nie powinna być jednak dyktowana tylko
rozważaniem korzyści. Warto ten krok przemyśleć bardzo dogłębnie – zarówno a aspekcie emocjonalnym, jak i praktycznym (posiadanie odpowiednich warunków dla wspólnego życia itp).