Kompromis w związku

Nawet w najbardziej udanym i zgranym związku istnieją różnice zdań. Partnerzy posiadają przecież inne charaktery, doświadczenia życiowe, pochodzenie…Naturalną konsekwencją jest więc to, iż czasami pojawiają się konflikty. Te różnice, wynikające z odmiennych pragnień i oczekiwań dwojga ludzi, może się przyczynić zarówno do osłabienia relacji, jak i do jej wzmocnienia. Wszystko zależy od tego, jak konflikt zostanie rozwiązany i wykorzystany w przyszłości. Kompromis stanowi doskonałe wyjście z sytuacji konfliktowej. Na czym jednak polega?
Na osiągnięciu porozumienia w wyniku wzajemnych ustępstw, rozumianych jako odstępstwo od poglądów czy zasad (w imię czegoś istotniejszego). Kompromis to nie to samo, co przekonanie drugiej osoby do naszego poglądu czy nakłonienie jej do określonego działania. Nie jest to także nadmierna uległość wobec partnera. Kompromis stanowi działanie wzajemne, korzystne dla obu stron, bo konstruktywne (w perspektywie skutków), i wymagające od obu stron konfliktu pewnych ustępstw.
Oczywiście kompromis w związku nie zawsze jest możliwy. Nie zawsze też jest najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie jednak od tego, warto przestrzegać pewnych zasad przy dochodzeniu do konsensusu: zawsze szanować się wzajemnie, traktować partnera podmiotowo, mieć wzgląd na jego zasady moralne, oraz ogóle dobro partnera. Bardzo ważne jest również racjonalne argumentowanie swoich racji. Różnice nie muszą być przecież przyczyną nieporozumień. Wystarczy tylko odpowiednio je wyartykuować. Kluczem do uzyskania kompromisu i równowagi w związku jest przede wszystkim efektywna komunikacja.