Małżeństwo czy związek partnerski

Współcześnie każdy ma prawo wyboru swojej życiowej drogi. Dotyczy to także sfery uczuć. Zawierając z kimś związek niekoniecznie musimy dążyć do jego legalizacji. Tym bardziej, że zarówno związek partnerski (kohabitacja), jak i małżeństwo mają swoje wady i zalety. Warto zastanowić się nad tym, jaki rodzaj relacji bardziej nam odpowiada i nie kierować się poglądami innych osób (zwłaszcza rodziny), ale swoimi potrzebami.Małżeństwo jest związkiem uznawanym w świetle prawa oraz poważanym społecznie. Oprócz tego ta forma współżycia jest pochwalana przez chrześcijaństwo (a w Polsce Kościół Katolicki wciąż jeszcze ma spore wpływy). Zawierając związek małżeński zyskujemy pewne poczucie bezpieczeństwa. Wśród społeczności rodzina, która posiada takie samo nazwisko jest lepiej postrzegana. Poza tym – polskie prawo również faworyzuje ten rodzaj związku – poprzez ustawową wspólność majątkową, prawo spadkowe, możliwość wspólnego rozliczania podatku, działanie opieki socjalnej. Bezrobotny małżonek może zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym partnera. Ponad to – małżeństwom przysługują ulgi, niedostępne dla konkubinatów. Niemniej – związki partnerskie zyskują w ostatnich latach na popularności. Jednocześnie wzrasta liczba rozwodów. Można więc wnioskować, że legalizacja związku wcale nie gwarantuje jego trwałości. Konkubinat ma swoje wady, głównie na grunie prawnym i socjalnym. W związkach partnerskich nie ma wspólnoty majątkowej, osoby nie mogą wziąć razem kredytu. Kwestie dziedziczenia również dyskryminują ten rodzaj związku. Ponad to nie można wspólnie rozliczać podatków, a w szpitalach – nie udziala się informacji o stanie zdrowia chorego, osobom spoza rodziny. Oprócz tego związek partnerski cieszy się mniejszą społeczną estymą. Jednakże z drugiej strony, będąc w związku partnerskim unikamy trwania z kimś z obowiązku czy bo tak wypada. Dlatego przed decyzją trzeba się zastanowić, jaki charakter ma nasza relacja z partnerem.