Problemy związków partnerskich

Związek partnerski jak każda forma współżycia dwojga ludzi, gdzie w grę wchodzą relacje emocjonalna, materialna, seksualna i intelektualna, może przechodzić różnego rodzaju kryzysy. Jednak różnica między nim a związkiem małżeńskim polega na tym, że problemy mogą mieć zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną formę. Możemy więc mówić o problemach związanych z nieporozumieniami partnerów, uzależnieniem jednego z nich, przemocą wobec siebie, zdradą, ustaniem więzi…

Problemy z prawem.

Na drugim biegunie mamy jednak problemy, jakie generuje prawo. Należą do nich : brak możliwości usankcjonowania związku, a co za tym idzie, dziedziczenia po partnerze (bez stosownej umowy czy testamentu), niemożność wspólnej adopcji dziecka, brak możliwości poinformowania o stanie zdrowia partnera (w placówce zdrowia publicznego). Ponad to, jeśli dochodzi do rozpadu takiego związku – pojawiają się problemy związane z podziałem majątku. Skoro nie ma uregulowania prawnego, nie można zastosować z Kodekseu rodzinnego i opiekuńczego (dotyczą bowiem majątkowych stosunków małżeńskich). Istnieje jednak możliwość wdrożenia w życie przepisów: o spółce cywilnej (choć naturalnie wymaga to zawarcia umowy jeszcze w trakcie trwania związku), o bezpodstawnym wzbogaceniu czy o współwłasności i jej znoszeniu.

Wielość  czynników  wpływających na udany seks. 

Jak widać zatem, problemy w związkach partnerskich są wynikiem wielu czynników, tak endo – jak i egzogennych. Bywa tak, że kłody, jakie rzuca partnerom pod nogi państwo i jego prawo, stają się przyczyną wewnętrznych nieporozumień, a czasami nawet ustania relacji. Póki prawo nie spojrzy przychylnym okiem na związki partnerskie, zawsze osoby w nich pozostające będą przez przepisy lekceważone (a nawet krzywdzone). Z drugiej strony – nieformalny związek ma swoje zalety. Choć daje mniejsze poczucie bezpieczeństwa, to jest mniej ograniczające. Poza tym – o coś niepewnego często bardziej się troszczymy.