Przyczyny kryzysów małżeńskich.

W ciągu wielu lat trwania małżeństwa pojawiają się kryzysy. Jednak mając świadomość pewnych prawidłowości ich dotyczących, oraz ich przyczyn, można im skutecznie zapobiegać. Na ogół wyróżnić można sześć różnych kryzysów (o ile staż małżeński jest wystarczająco długi).

Małżeństwo i kryzysy.

Pierwszy z nich pojawia się już na początku budowania relacji, bowiem życie w sformalizowanym związku, ze wszystkimi jego zobowiązaniami okazuje się zupełnie inne niż wyobrażenia, jakie snuliśmy przed ślubem. Drugi kryzys pojawia się wraz z przyjściem na świat pierwszego dziecka – po raz kolejny relacja ulega bowiem modyfikacji. Zaczyna się zupełnie nowy etap w życiu małżonków, zorientowany na potrzeby dziecka. Trzeci kryzys wynika na ogół z rozczarowań, rozbieżności między aspiracjami a osiągnięciami partnerów, także w kształcie relacji. Wraz z kolejnymi wspólnie przeżytymi stażami mogą się pojawiać coraz to nowe problemy. Po 40 roku życia na przykład występują nie tylko przemiany w charakterze związku, ale również modyfikacje stanów emocjonalnych czy hormonalnych partnerów. Natomiast po 60 r.ż. kryzys wiąże się z tzw. syndromem „pustego gniazda”. Zazwyczaj jednak u podłoża wszelkich kryzysów leży jeden podstawowy czynnik.

Komunikacja między małżonkami.

Brak należytej komunikacji między małżonkami, niezdolność do zawierania kompromisów, unikanie rozmów oraz zwiększanie dystansu. Prowadzi to nie tylko do ograniczenia zaufania względem siebie, ale też do braku znajomości partnera. Z biegiem lat zmieniamy się przecież my, nasze upodobania, poglądy. Inną przyczyną kryzysów mogą być różnice między małżonkami (których przed ślubem nie chcieli bądź nie umieli dostrzec), utrata poczucia atrakcyjności, niemożność osiągnięcia seksualnej satysfakcji (i niestety często wiążąca się z nią niewierność małżonków). Destrukcyjny wpływ na związek mogą mieć również osobiste problemy małżonków (zdrowotne, psychiczne, związane z nałogami i inne).